23 offentlige ting (selvstudium)

23 offentlige ting (selvstudium)

197 studenter tar dette kurset

Dette nettkurset gir deg en innsikt i de viktigste offentlige digitale tjenestene.
Kurset er organisert som selvstudium med tilhørende quiz til hver ting for å teste dine kunnskaper.
I introduksjonsviseoen under blir du nærmere kjent med med kursets innhold og oppbygging.

Introduksjon til 23 offentlige ting - selvstudium from buskfyb on Vimeo.

kurslederne

Kurset er utviklet av Anita Hvarnes Evensen, Jannicke Røgler og Cathrine Undhjem

Målet med 23 offentlige ting er at man skal:

  • Utforske og lære om de viktigste digitale offentlige tjenestene.
  • Bli bedre i stand til å veilede publikum i bruk av tjenestene.
  • Utforske en ny måte å lære på.

Kursinnhold

Kurset har 23 ulike tema hvor hver ting presenterer en offentlig tjeneste bortsett fra ting 9 og 10 som handler om digitale ferdigheter og veiledningspedagogikk.

Vi anbefaler at du gjennomfører alle tingene i den gitte rekkefølgen, men det er også mulig å gjennomføre et utvalg tema eller enkelttema ut fra ditt behov og din bakgrunnskompetanse.
Lykke til!

mvh, Anita Hvarnes Evensen, Jannicke Røgler og Cathrine Undhjem
Spørsmål om kurset kan sendes til jannicke.rogler@bfk.no.

Moduler