Ting 11 Kartdata (Forhåndsvisning)

Ting 11 Kartdata (Forhåndsvisning)

NorgeskartVi har alle bruk for kart for å finne fram når vi er ute i naturen og når vi skal finne fram til steder hvor vi ikke er kjent. Det er også behov for kart ved blant annet arealplanlegging, hus- og veibygging, salg av eiendommer, arkeologisk feltarbeid og kartlegging av kulturminner, og for navigasjon til sjøs.

I denne tingen skal vi bli bedre kjent med bruk av kartdata.

Oppdag

Kartene er både i digitalt format og på papir. Vi har tilgang til kart på pc, nettbrett og smarttelefoner, men når vi skal ut på tur, foretrekker de fleste fortsatt papirkartet. Om telefonen din mister kontakten med mobilnettet, mister du oversikten over hvor du befinner deg.

Statens kartverk (Kartverket) har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, både for landområder og havområder. I 2013 ble de fleste kartdata gjort fritt og gratis tilgjengelig for alle. Dette gjelder hovedkartserien, veidata, adressedata og historiske kart.

Etablering av kartdata baserer seg på informasjon, både fra satellitter, bilder og registreringer. I Norge digitalt-samarbeidet samarbeider Kartverket, kommuner, fylkeskommuner, nasjonale etater og andre sentrale aktører for etablering av stedfestet informasjon. Tilgjengelige kartdata finner du på Geonorge.no. Kommunene har blant annet hovedansvaret for de mest detaljerte kartdataene, Matrikkelen (eiendom, bygning og adresser) og plandata. Kartverket har digitalisert arbeidet med tinglysing av dokumenter i forbindelse med kjøp og salg av eiendommer for bankene og kommunene, men foreløpig ikke for privatpersoner (pr. 22. juni 2017). Detaljerte kart kan kjøpes via kommunene gjennom Infoland (Ambita) som er en nasjonal formidlingskanal for detaljerte kart.

Google Maps, norgeskart, kommunale, fylkeskommunale og statlige etaters kartportaler har gjort det enkelt for oss å bruke geografiske data. Men for bearbeiding, registrering, modellering, lagre, hente, analysere og presentere geografiske data er det behov for spesielle program kalt GIS, som står for geografiske informasjonssystemer.

Utforsk

Tilbake til:23 offentlige ting (med kursinstruktør) > Uke 4 - andre samling