Ting 14 Lovdata og juridisk nettviser (Forhåndsvisning)

Ting 14 Lovdata og juridisk nettviser (Forhåndsvisning)

lovdataMange bibliotekbrukere ønsker svar på juridiske spørsmål. I juridiske forhold er kravene til oppdatert og kvalitetssikret informasjon viktigst. Lovene tilgjengelig på Lovdata.no vil alltid være oppdatert i motsetning til bibliotekets papirutgave av lovsamlingen. Lovdata.no og Juridisk nettviser er begge sentrale juridiske kilder.

Oppdag

Lovdata.no inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. Denne informasjonen er gratis og omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser samt avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen – EMD.
Lovdata har en egen betalingsløsning, Lovdata PRO med nærmere 200 informasjonsbaser.

Juridisk nettviser er en kvalitetssikret emneportal for juridiske nettressurser. Universitetsbiblioteket i Oslo, Juridisk bibliotek er ansvarlig for tjenesten.

Nettviseren har som målsetting å være en hovedportal for norske jurister, jusstudenter og andre som i faglig sammenheng søker juridisk informasjon på internett.

Lovdata.no er organisert på en oversiktelig måte og det er enkelt å finne materiale man er på jakt etter.
På Lovdata.no er det to hovedmåter å finne frem til innholdet på:

  1. Du kan bruke søkefeltet øverst på siden.
  2. Det øverste ikonet i venstre fane gir direkte tilgang til de ulike rettskildene som lover, forskrifter og dommer.

Lovdata har også en egen lenkesamling til rettsinformasjon.

Juridisk nettviser har to hovedinnganger til ressursene:

  1. Du kan bruke søkefeltet øverst. Det er mulig å velge avansert søk.
  2. Egen A-Å inndeling hvor samtlige emneord er alfabetisk ordnet.

UtforskJustitia

  • Finn folkebibliotekloven på Lovdata.no. Når ble bibliotekloven sist endret?
  • Finn forskriftene til folkebibliotekloven.
  • Finner du noen ressurser om Arverett på Juridisk nettviser?
  • Finn håndbøker og oppslagsverk på Juridisk nettviser.
Tilbake til:23 offentlige ting (selvstudium) > Modul 5