Ting 16 Ny i Norge (Forhåndsvisning)

Ting 16 Ny i Norge (Forhåndsvisning)

NorgeNy i Norge

Det kan være utfordrende å komme som ny til Norge. Det er mange offentlige etater å finne ut av.

Denne tingen handler om nettsider og nettjenester til hjelp for de som er nye i Norge.

Oppdag

Det er Utlendingsdirektoratet som har ansvar for behandling av alle søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge. På UDIs nettsider er informasjonen organisert i:

 • Skal søke
 • Har søkt
 • Har fått svar
 • Skal fornye

Her finnes også sjekklister på hva som må være med i søknadene.

Når en person har fått opphold i Norge er det mange ting å sette seg inn i.

Flere organisasjoner, direktorat og andre offentlige institusjoner har gått sammen om nettsiden Ny i Norge:
Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir),
Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for forvaltning og IKT, Direktoratet for naturforvaltning, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap,
Fellesforbundet, Forbrukerrådet, KS,
Helsedirektoratet, Husbanken, Integrerings- og mangfolddirektoratet,
Politidirektoratet, Skattedirektoratet, Statens vegvesen,
Toll- og avgiftsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Utlendingsdirektoratet.

Denne nettsiden inneholder praktiske opplysninger for arbeidsinnvandrere og familiegjenforente med norske borgere, men kan også ha nytte for mange andre.

Ny i Norge har 7 hovedtemaer:

 • Flytting til Norge
 • Arbeid
 • Barn og skole
 • Helse
 • Fritid
 • Transport og tjenester
 • Verdt å vite

Som nevnt i ting 7 har Nav en nettside for de som ønsker å jobbe eller etablere egen næring i Norge i samarbeid med Skatteetaten, UDI, Arbeidstilsynet og Politiet på engelsk og norsk – Work in Norway.

Portalen Norge.no har også kategorien “Ny i Norge” (se livssituasjoner) med lenker til informasjon for den som er ny i Norge av ulike grunner, med henvisning til de ulike direktoratene.

Utforsk

 • Hvilke kategorier bruker UDI om de ulike søknadene om opphold i Norge?
 • Finn ut hvordan en syrisk flyktning søker om beskyttelse i Norge.
 • Hvorfor blir det i noen tilfeller bedt om DNA-analyse av søkere?
 • Hvilke språk er informasjonen for arbeidsinnvandrere på nettsiden «Ny i Norge»oversatt til?
 • Hvem må søke om oppholdsstillatelse for å jobbe i Norge?
Tilbake til:23 offentlige ting (selvstudium) > Modul 5