Ting 17 SSB (Forhåndsvisning)

Ting 17 SSB (Forhåndsvisning)

StatistikkStatistisk sentralbyrå har levert offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har også en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. De publiserer daglig ny statistikk og analyser på ssb.no.

Statistisk sentralbyrå er underlagt Finansdepartementet og statistikkloven, men er faglig sett en uavhengig organisasjon. Dette innebærer at de selv bestemmer hva som skal publiseres, og når og hvordan dette skal skje.

SSB lager statistikk om:

 • folk og levekår
 • ressurser og miljø
 • økonomi og nasjonalregnskap
 • kommunal, fylkeskommunal (KOSTRA) og statlig virksomhet

I mars 2018 vil SSB ha klar en ny løsning for publisering av KOSTRA-tallene.

Statistisk sentralbyrå tilbyr mange ulike kurs og seminarer. Alle kurs og seminarer er gratis, og du kan finne presentasjoner og informasjon om kurs HER.

Oppdag

Du har flere muligheter for å finne fram på sidene til SSB:

 1. Du kan bruke søkefeltet øverst til høyre.
 2. Du kan bruke søkefeltet midt på hovedsiden.
 3. Du kan slå opp via Stikkord A-Å øverst på hovedsiden.
 4. Du kan klikke på utvalgte emner som er fremhevet øverst («overskrifter») og midt på siden («bokser»).

Utforsk

 • Opprett en bruker på «Min SSB».
 • Søk på «folkebibliotek». Trefflisten sorterer etter «relevans». Sorter etter «nyeste» isteden for. Velg en statistikk du synes er relevant. Forsøk å åpne tabellen i forskjellige formater.
 • Søk på brukerveiledninger. Finn en brukerveiledning til Kostra. Lag en egen statistikk hvor du sammenligner ditt og noen andre aktuelle bibliotek, for eksempel når det gjelder besøk.
 • Se litt på mulighetene når det gjelder historisk statistikk. Hva mener du kan være av interesse for dine brukere av historisk statistikk?
Tilbake til:23 offentlige ting (med kursinstruktør) > Uke 6 - selvstudier