Ting 18 Lånekassen og vitnemålsportalen (Forhåndsvisning)

Ting 18 Lånekassen og vitnemålsportalen (Forhåndsvisning)

Sparegris

Lånekassen gir støtte til utdanning ved videregående opplæring, høyere utdanning ved universiteter og høgskoler og til lærlinger.

vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter.

Start med å se videoene under hvor du får en innføring i begge tjenestene. For å se videoen om vitnemålsportalen må du følge denne lenken.

 

Oppdag

Lånekassas tjenester er i stor grad digitaliserte. Gjennom deres nettsider gis tilgang til å søke lån og stipend for videregående opplæring, høyere opplæring og annen utdanning og utdanning i utland. I tillegg har nettsiden en kalkulator for nedbetaling av studielån og for å beregne hvor mye støtte du kan få, informasjon om satser, behandlingstid og skoler i utlandet. Du kan logge deg på med MinId, BankId, BankId på mobil, BuyPass eller Commfides for å se din informasjon og for å søke om lån og stipend.

Vitnemålsportalen holder orden på dine vitnemål/karakterutskrifter fra norske utdanningsinstitusjoner. Når du søker på studier og jobb vil du som oftest bli bedt om å fremvise dine vitnemål/karakterutskrifter. Frem til nå har disse kun vært tilgjengelig i papirform, men gjennom forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal blir vitnemål tilbake til midten av 90-tallet gjort tilgjengelig digitalt.

Vitnemålsportalen henter resultater fra de fleste institusjoner som benytter det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS). Det jobbes med å hente inn resultater også fra Handelshøyskolen BI.

Vitnemålsportalen:

  • gjør det enkelt for søker å tilgjengeliggjøre sine resultater
  • gjør det enkelt for arbeidsgivere og studiesteder å motta resultater
  • sikrer at resultater som deles er korrekte

Vitnemålsportalen gjør det mulig å dele dine vitnemål med andre gjennom å generere lenker som du enkelt kan sende til ønsket mottaker. Du kan bestemme hvor lenge lenken skal være aktiv og hvilket språk resultatene skal vises på (bokmål, nynorsk eller engelsk).

Se demonstrasjonsvideo av hvordan lenkedeling foregår.

Se Lånekassas veiledningsfilmer:
Utforsk

  • Når er neste søknadsfrist for lån og stipend?
  • Hvilken støtte kan Lånekassa gi til de som velger å studere i utlandet (utenfor Norden)?
  • Test ut støttekalkulatoren. Finn ut hvor mye støtte en som går i videregående skole kan få.
  • Logg deg på vitnemålsportalen.no med Feide eller en annen elektronisk id og finn ut hvilke vitnemål som ligger der.
  • Sjekk ut hvilke institusjoner som benytter vitnemålsportalen.
Tilbake til:23 offentlige ting (selvstudium) > Modul 6