Ting 2 Elektronisk ID (Forhåndsvisning)

Ting 2 Elektronisk ID (Forhåndsvisning)

elektronisk-id_illMange tjenester krever at du beviser hvem du er ved å vise gyldig legitimasjon. Dette er viktig for å være sikker på at det faktisk er du som bestiller tjenesten som får nytte av den, for eksempel i banken og på apoteket. Tjenester på nett krever også bekreftelse på hvem du er før du får tilgang til dine personlige opplysninger. Ofte holder det med brukernavn og passord, men for mange av de offentlige tjenestene må du ha en elektronisk ID som bekrefter at du er den du utgir deg for å være.

Elektronisk ID er gyldig, digital legitimasjon og identifikasjon. Offentlige tjenester har tilgang på personlig informasjon som de ikke har lov til å dele med andre enn den informasjonen gjelder. Derfor er det behov for best mulig sikkerhet på tjenestene til for eksempel NAV, Lånekassen og Skatteetaten. Elektronisk ID gir en trygg og sikker kommunikasjon med de offentlige tjenestene og i denne tingen skal vi se nærmere på hvordan opprette og bruke elektronisk ID.

Oppdag

Det finnes 5 alternativer for personlig, elektronisk ID i dag som alle gir tilgang til de offentlige tjenestene på nett:

  • MinID får du fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). MinID har et mellomhøyt sikkerhetsnivå (nivå 3), og kan fås fra 13 år.
    Les mer om minID på nettsidene til DIFI. Se instruksjon om hvordan registrere deg som MinID-bruker og hvordan du logger på med MinID.
  • BankID får du av banken din. Den har høyeste sikkerhetsnivå (nivå 4). Bankene har egne aldersgrenser for å gi ut BankID til kundene sine, men vanligvis er det fra 15 år. Les Difis informasjon om BankId.
  • BankID på mobil har samme sikkerhetsnivå som vanlig BankID. Du får også denne gjennom banken din, men det kreves at du allerede har vanlig BankID fra samme bank.
  • Buypass ID er elektronisk ID på smartkort, og den har også høyeste sikkerhetsnivå (nivå 4). Det er Buypass AS som tilbyr denne. Les hvordan logge inn med Buypass.
  • Commfides er elektronisk ID på høyeste sikkerhetsnivå. Den leveres på en sikker USB-pinne og kan brukes til å få tilgang til offentlige tjenester i tillegg til å lagre filer kryptert, surfe sikkert på nett og sende signert og kryptert epost. Du må ha Java installert på maskinen din for å bruke Commfides elektroniske ID. Commfides leveres av Commfides Norge AS. Se instruksjon om hvordan du logger på med Commfides.

I 2015 ble det vedtatt en ny lov om nasjonalt id-kort, et identitetsbevis med like høy sikkerhet som pass og mer praktisk å bruke som legitimasjon. Det nasjonale ID-kortet skal også ha en elektronisk ID, eID. Nasjonalt ID-kort med eID skal utstedes ved passkontorene til politiet og skal brukes til digitale tjenester i offentlig og privat sektor. Regjeringen håper at dette kan være med å redusere ID-kriminalitet og bruk av falske identiteter. Dette skulle vært klart i 2017, men lanseringen er utsatt til april 2018.

Utforsk

Gjennom ID-porten får du samlet tilgang til de offentlige tjenestene å nett. Du kan også bruke mobiltelefon og nettbrett for å logge på med MinID eller BankID.

 

Tilbake til:23 offentlige ting (selvstudium) > Modul 1