Ting 20 Storting og Regjering på nett (Forhåndsvisning)

Ting 20 Storting og Regjering på nett (Forhåndsvisning)

Stortinget
Stortinget. CC – Wikipedia

Stortinget.no

Det overordnede målet for stortinget.no er å øke publikums forståelse for Stortingets arbeid, og bidra til at enkeltpersoner og organisasjoner kan gjøre bruk av sine demokratiske rettigheter.

Stortinget har tre viktige hovedoppgaver:

 • Lovgivende: Vedta lovene vi skal leve etter i Norge.
 • Bevilgende: Bestemme hvordan staten skal få sine inntekter og hvordan pengene skal fordeles i samfunnet.
 • Kontrollerende: Kontrollere regjeringen.

Klikk på «Om Stortinget» øverst på siden for å få oversikt over muligheter og innhold på stortinget.no

Du har flere muligheter for å finne fram på sidene:

 1. Du kan bruke søkefeltet øverst til høyre.
 2. Du kan velge i menylinjen øverst på siden.
 3. Du kan velge i menyboksene nedover siden.
 4. Du kan klikke på «Om Stortinget» øverst på siden.

Utforsk

 • Finn din stortingsrepresentant.
 • Er noen komiteer ute på reiser?
 • Har Stortinget noen høringer denne måneden? Kan du se disse på Nett-TV?
 • Stortingsforhandlinger – sakspapirer – Finn dokumentene til Statsbudsjettet. Og hvor er saken nå?
 • Finn Stortinget undervisning. Var du klar over disse mulighetene tidligere?
 • Finn informasjonsbrosjyrer.

Regjeringen.no

Regjeringen.no er den offentlige informasjonstjenesten på Internett hvor informasjon, dialog og tjenester fra regjeringen, departementene og Statsministerens kontor formidles til publikum. Nettportalen skal være en møteplass mellom regjeringen, departementene og en aktivt deltagende og kunnskapssøkende befolkning.

Regjeringen.no skal sørge for at alle får tilgang til dokumenter fra departementene som er nødvendig for å kunne delta i den demokratiske prosessen. Aktuell informasjon om beslutninger og politikk som er grunnlaget for borgernes rettigheter, plikter og muligheter, skal gjøres lett tilgjengelig.

Oppdag

Du har flere muligheter for å finne fram på sidene:

 1. Du kan bruke søkefeltet øverst til høyre.
 2. Du kan velge fra fanekortene øverst på sidene: «Tema, Dokument, Aktuelt, Departement, Regjering»
 3. Du kan finne fram via de blå fanekortene litt ned på siden

Utforsk

 • Finn oversikt over medlemmene av regjeringen Solberg.
 • Finn oversikt over tidligere regjeringer.
 • Finn tildelingsbrevet til Nasjonalbiblioteket i 2017.
 • Finn NOUer innen tema Kultur, frivillighet og folkehelse.
 • Finn Nett-TV-produksjoner på regjeringen.no fra 2016 med tema flyktninger.
Tilbake til:23 offentlige ting (med kursinstruktør) > Uke 7 - selvstudier