Ting 23 Oppsummering og refleksjon (Forhåndsvisning)

Ting 23 Oppsummering og refleksjon (Forhåndsvisning)

Glade menneskerNå har du blitt kjent med et bredt utvalg av ulike offentlige digitale tjenester. Vi håper du har gjort deg nyttige tanker rundt både kursopplegget og de ulike tjenestene. I denne siste tingen skal vi reflektere litt rundt de ulike tjenestene vi har utforsket.

Oppdag

Digitaliseringen i Norge er bare i startfasen. Det kommer til å bli utviklet mange nye digitale tjenester fra offentlig sektor framover. Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) er en pådriver i dette arbeidet og gjennom både konferanser og nettsiden sin støtter de digitaliseringsarbeidet.

KS er en annen sentral aktør i utviklingen av kommunenes digitale tjenester. KommIT er et program i KS som skal høyne forståelsen av og kunnskapen om IKT som virkemiddel for effektivisering og kvalitetsheving i kommunal forvaltning og tjenesteproduksjon.

Sommeren 2016 undertegnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS en intensjonsavtale om utvikling av et kommunalt veiledningstilbud for å øke innbyggernes digitale kompetanse. Les avtalen på nettsidene til KS.

ks læring forside

KS Læring er en nasjonal felleskomponent for deling av kunnskap og kompetanseheving fra KS for ansatte i kommuner og fylkeskommuner i Norge. Det gir et potensiale for ca 500.000 brukere.

 

 

Utforsk

  • Hvordan kan vi følge med på nye digitale tjenester som utvikles?
  • Finn et interessant kurs som Difi har utviklet og ta dette. Hvordan synes du det fungerte?
  • Opprett en bruker på KS Læring og finn et kurs du synes er interessant. Bruker din kommune KS Læring?
Tilbake til:23 offentlige ting (selvstudium) > Modul 7