Ting 3 Digital postkasse (Forhåndsvisning)

Ting 3 Digital postkasse (Forhåndsvisning)

PostkasseIkke all informasjon kan sendes på e-post. Det er strenge krav til håndtering av personinformasjon. Det betyr at brev med personinformasjon fra offentlige virksomheter krever en sikrere posthåndtering enn e-posttjenester som Hotmail, Gmail og Outlook kan tilby. Eksempler på post med personlige opplysninger kan være vedtak, svar på søknader og helseopplysninger. Løsningen er digital postkasse som kan motta og oppbevare viktig post sikkert og digitalt. Du kan også motta post fra private virksomheter gjennom din digitale postkasse.

Nettsiden Norge.no har mer informasjon om valg av digital postkasse. Her kan du blant annet lese om fordelene med en digital postkasse:

  • Det er tryggere enn all annen postgang
  • Det er gratis å bruke
  • Du mottar og oppbevarer viktige brev ett sted, både fra private og offentlige virksomheter
  • Du får viktige brev der du er

Det er et mål for Regjeringen at kommunikasjon mellom offentlige virksomheter og innbyggerne skal være digital, dette kalles «Digitalt førstevalg». Se film om digital postkasse på ID-portens Youtube-kanal.

Oppdag

Du kan velge mellom to postkasser som tilfredsstiller sikkerhetskravene, Digipost og e-Boks. Staten, gjennom Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), har godkjent begge. For sikker kommunikasjon med offentlige virksomheter er det ingen forskjell på hvilken av disse du velger. Forskjellen på e-Boks og Digipost er mengden private virksomheter som også benytter seg av de digitale postkassene for kommunikasjon. Digipost er opprettet av Posten Norge, mens e-Boks eies av Nets og post Danmark og har et norsk datterselskap. Du kan ha konto i begge tjenestene, men du må velge en av dem for å motta post fra det offentlige.

Den digitale postkasseadressen legges automatisk inn i et nasjonalt kontaktregister, når du har opprettet en konto i en av de to digitale postkassene.

Se film om hvordan du oppretter digital postkasse hos e-Boks.

Se film om hvordan du oppretter digital postkasse hos Digipost.

Du trenger ikke sjekke den digitale postkassen for ny post. Det vil komme SMS eller e-post på din vanlige epostadresse hver gang offentlige virksomheter har sendt deg noe via den digitale postkassa. Når du har mottatt en e-post eller SMS om ny post til din digitale postkasse, gå inn på nettsiden eller appene til Digipost eller e-Boks for å lese.

Utforsk

  • Les deg opp på de to løsningene for digital postkasse. Hvilke private virksomheter kommuniserer gjennom Digipost og e-Boks?
  • Opprett en digital postkasse og utforsk.
  • Gå inn på din profil i ID-porten og sjekk hva som står der. Hvilken digital postkasse har du valgt som din postkasse? Hvordan kan du endre dette valget?
  • Kan du sende post eller svare på brev fra offentlige instanser ved hjelp av den digitale postkassen?
  • Les hvordan du kan reservere deg mot digital kommunikasjon. Hvordan fungerer denne reservasjonensretten? Kan du reservere deg mot all digital kommunikasjon med offentlige virksomheter?
Tilbake til:23 offentlige ting (med kursinstruktør) > Uke 1 - første samling