Ting 5 Kommunale- og fylkeskommunale tjenester (Forhåndsvisning)

Ting 5 Kommunale- og fylkeskommunale tjenester (Forhåndsvisning)

NorgeKommunene er den viktigste leverandøren av tjenester for innbyggerne. Fylkeskommunenes ansvarsområder er noe mer usynlig for folk flest. Det regionale ansvaret til fylkeskommunene er blant annet videregående opplæring, tannhelsetjenesten, arealplanlegging, veier og kultur.

I denne tingen skal vi bli kjent med de kommunale og fylkeskommunale tjenestene med vekt på din kommune og ditt fylke.

Oppdag

De kommunale nettsidene er ulikt organisert til tross for at de skal tilby de samme tjenestene til sine innbyggere overalt i landet. Det samme gjelder fylkeskommunene. I tillegg er det stor forskjell på hvor langt kommuner og fylkeskommuner har kommet med å gi innbyggerne sine tilbud om digitale tjenester (Meld. St. 27 (2015-2016, kap 9).

Utforsk

  • Få en oversikt over alle kommuner i Norge gjennom nettsiden Kommunenøkkelen. Under fanen “Visning kommune” finner du en alfabetisk oversikt over alle kommunene i Norge med kontaktinformasjon, kommunenummer og lenke til nettsiden. Den viser også hvilket fylke kommunen tilhører og fylkeskommunens kontaktinformasjon. Fra forsiden finner du en oversikt over fylkene, og under hvert fylke kan du se hvilke kommuner fylket omfatter. Det er kommuneforlaget som har ansvar for denne oversikten. Hvilket fylke tilhører Sula kommune?
  • Hvilke digitale tjenester har du tilgang til på nettsiden til din kommune? Kan du søke digitalt om barnehageplass? Kan du finne informasjon om planer for utvikling av arealene i nabolaget ditt?
  • Kan du finne en guide for kildesortering via din kommunes nettside?
  • Finn din fylkeskommunes nettsider. Hvilke tjenester har du tilgang til fra disse sidene? Kan du bestille tannlegetime? Har din fylkeskommune kulturstipend som kan søkes på direkte fra nettsiden? Hvem har rett til å søke på tilbudene om voksenopplæring?
  • Fylkesmannen er Statens forlengede arm ut i fylkene. Ved klager på vedtak gjort i kommunene eller klage på kommunale tjenester, er det fylkesmannen i ditt fylke du skal sende klagen til. Velg Fylkesmannen i ditt fylke og se hva de jobber med.
Tilbake til:23 offentlige ting (med kursinstruktør) > Uke 2 - selvstudier