Ting 6 Altinn og Brønnøysundregistrene (Forhåndsvisning)

Ting 6 Altinn og Brønnøysundregistrene (Forhåndsvisning)

torghattenAltinn brukes for å levere elektroniske skjemaer til offentlige etater, blant annet selvangivelsen. Brønnøysundregistrene har vært med på å utvikle Altinn i samarbeid med blant annet Skatteetaten.

Denne tingen skal gjøre deg bedre kjent med Altinn og Brønnøysundregistrenes tjenester.

Oppdag

Altinn
Altinn er en internettportal for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater. Altinn er også en teknisk plattform, som offentlige virksomheter kan benytte for å lage digitale tjenester.

Altinn blir mest benyttet av næringslivet, men også privatpersoner bruker portalen for å levere selvangivelsen og andre skjemaer elektronisk. Fra høsten 2011 ble Altinn utvidet til også å være en informasjonsportal for norsk næringsliv. Hensikten er å gjøre det enklere å starte og drive bedrifter. Det er utviklet en samtykkeløsning i Altinn som innbærer at du enkelt kan gi tredjeparter midlertidig innsyn i utvalgt informasjon om deg, for eksempel ved lånesøknader kan banken be om ditt samtykke til å få innsyn i din økonomiske situasjon.

Altinn gir også innsynstjenester i offentlige registre og meldinger fra offentlige etater.

Altinn oppdateres stadig med nye skjema fra samarbeidsetatene. Målet er å gjøre alle lovpålagte skjemaer tilgjengelig via Altinn. Per 25. januar 2016 har Altinn 536 digitale skjemaer og tjenester. Forvaltningen av Altinn er lagt til Brønnøysundregistrene.

Brønnøysund
Starten på Brønnøysundregistrene var i 1978 da staten etablerte et register over pant i løsøre. I dag drifter Brønnøysundregistrene mange registre, og har blant annet oversikt over alle foretak, lag og foreninger, ekteskap, reservasjoner, konkurs og mye mer. Navnet Brønnøysundregistrene stammer fra byen som fikk dette statlige oppdraget.
Brønnøysundregistrene er nyttig å vite om når du for eksempel skal:
 • Finne foretak.
 • Finne heftelser på kjøretøy.
 • Finne kunngjøringer og kreditorvarsler.
På deres nettsider finner du også andre populære tjenester:
 • Hvordan stoppe telefonsalg?
 • Hvordan starte din egen bedrift.
Utforsk
Altinn
 • Jeg eier en bedrift. Når kan jeg få fritak for revisjonsplikt?
 • Finn guiden for permitteringer under starte og drive bedrift.
 • Hvilke skjemaer for privatpersoner er tilgjengelig på Altinn?
Brønnøysundregistrene
 • Kan du finne heftelser ved ditt eget eller naboens kjøretøy?
 • Kan du finne hvem som er daglig leder i Meny AS?
 • Er du medlem av en frivillig organisasjon? Finn ut hva Brønnøysundregistrene har registrert om den, blant annet når den ble stiftet.
Tilbake til:23 offentlige ting (med kursinstruktør) > Uke 2 - selvstudier