Ting 7 NAV.no (Forhåndsvisning)

Ting 7 NAV.no (Forhåndsvisning)

NAV logoNAV står for norsk arbeids- og velferdsforvaltning. NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. Et viktig mål for NAV er å bidra til å få flere i arbeid.

I denne tingen skal du bli nærmere kjent med NAVs tjenester på nett.

Oppdag

NAV har i lang tid vært opptatt av å digitalisere sine tjenester. De har blant annet forenklet oppfølging i forbindelse med sykmeldinger både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Denne løsningen vant digitaliseringsprisen for årets digitale suksesshistorie  på Digitaliseringskonferansen 2017. I dag finner du de viktigste tjenestene tilgjengelig som digitale tjenester på NAV.no.

nav kanalvalgI St. Meld. 33 (2015-2016) NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet,  beskrives de overordnede målene i arbeids- og velferdspolitikken.  Arbeids- og velferdsetaten har utviklet en samlet strategi for utvikling av tjenestene innenfor de ulike måtene brukerne kan ta kontakt på. Dette omtales som kanalstrategien. Strategien skal bidra til bedre digitale tjenester for brukerne og frigjøre mest mulig ressurser til å drive arbeidsrettet oppfølging i NAV-kontorene.

  • NAV.no har blant annet oversikt over ledige jobber og kan tilby tiltak som kurs og arbeidspraksis.
  • NAV har også en egen kanal på YouTube hvor de legger ut ulike former for informasjon om NAV.
  • Se film om hvordan NAV jobber med digitalisering.
  • NAV er en av fem offentlige virksomheter som står bak det engelske nettstedet Work in Norway. Nettstedet er en veileder til alle som ønsker å jobbe eller drive forretning i Norge.

Utforsk

  • Logg deg inn på NAV.no ved hjelp av MinID og finn ut hvilke ytelser du kan søke på.
  • Hvor finner din en oversikt over skjemaer for privatpersoner?
  • Finn ledige bibliotekarstillinger i Norge? Hvor mange finner du?
  • Finn informasjon om hvordan du kan lyse ut en stilling dersom du er arbeidsgiver.
Tilbake til:23 offentlige ting (med kursinstruktør) > Uke 2 - selvstudier