Ting 8 Skatteetaten (Forhåndsvisning)

Ting 8 Skatteetaten (Forhåndsvisning)

SkatteetatenSkatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

De jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjøre det riktig.

Skatteetaten.no har gjennom mange år jobbet systematisk med digitalisering av egne tjenester og er i dag en viktig pådriver i offentlig sektor i å utnytte ny teknologi i utviklingen av brukervennlige digitale tjenester.

Oppdag
Skatteetaten har en satsing de kaller digitale ambassadører hvor alle ansatte i Skatteetaten oppfordres til å snakke med naboer og bekjente om skatt og selvangivelse. Etaten har utviklet noen elæringsmoduler hvor både ansatte og innbyggere kan bli nærmere kjent med noen sentrale tjenester.

selvangivelsen

 

 

 

 

 

Se elæringskurset om selvangivelsen.

flyttemelding

 

 

 

 

 

Se elæringskurset om flyttemelding. 

delingsøkonomi

 

 

 

 

 

Se elæringskurset  om delingsøkonomi. 

Utforsk

  • Gjør deg kjent med inngangen for personer. Hva er de viktigste tjenestene?
  • På Skatteetaten.no finnes det også informasjon på polsk. Hva handler den om?
  • Finn frem til siden hvor du kan beregne skatten din og regn ut?
  • Logg deg inn og finn informasjon om skattekortet ditt?
Tilbake til:23 offentlige ting (med kursinstruktør) > Uke 3 - selvstudier