Ting 9 Digitale ferdigheter (Forhåndsvisning)

Ting 9 Digitale ferdigheter (Forhåndsvisning)

HjelpI dagens samfunn er det helt nødvendig å ha en minimumskompetanse i digitale ferdigheter. Alle områder i samfunnet er berørt av den digitale utvikling: Arbeidsliv, samfunnsliv og privatliv. Digitale ferdigheter er blitt like viktige som å kunne lese og skrive. Vi er avhengige av å kunne kommunisere digitalt, med venner, familie, det offentlige og det private næringsliv.

Du trenger ikke å bli en dataspesialist, men det er viktig å ha kompetansen som gjør at man kan delta i det digitale samfunn.

Med digitale ferdigheter mener vi:

  • Kunne bruke digitale verktøy og tjenester.
  • Få tilgang til og kunne bruke digital informasjon og produsere digitalt innhold selv.
  • Ta i bruk ny teknologi på en selvstendig og funksjonell måte. Se definisjonen på Wikipedia som legger vekt på nettopp dette.

Kjøp og salg av produkter og tjenester blir digitalisert. Betalingstjenester og banktjenester digitaliseres. Det finnes snart ikke jobber som ikke krever noen form for bruk av digitale verktøy eller tjenester. Å kunne kjøre bil vil om kort tid kreve digital kompetanse, det å se på TV blir digitalisert, for å kunne reise er det nødvendig med digitale ferdigheter osv.

Analoge tjenester er i ferd med å bli dyrere enn digitale tjenester. Å jobbe for at alle sikres minimumskompetanse i digitale ferdigheter er ikke bare viktig for å unngå digitale skiller, men også for å motvirke større økonomiske forskjeller i befolkningen.

Oppdag

  • Det finnes mange gode ressurser for å lære seg grunnleggende digitale ferdigheter. Gå inn på Digidel.no og bli kjent med ressursene som ligger på nettstedet.
    (Digidel 2017 er avsluttet, men materialet og opplæringsressursene som er utviklet på www.digidel.no vil fortsatt bli ivaretatt og være tilgjengelige.)
  • Sjekk ut hva som ligger under «ressurser» på første side. Les «Tips og råd til kursholdere» på ressurssiden.

Utforsk

  • Gjør deg kjent med «Digidelpakkene». Disse er delt inn i nybegynner, litt øvet og øvet.
  • Prøv en pakke du synes er relevant for deg. Gjennomgå både presentasjonen og manus.
  • Se videre på «Andre ressurser». Disse er også delt inn i nybegynner, litt øvet og øvet. Her er det mer å velge mellom. Test ut en ressurs du synes er relevant for deg.
Tilbake til:23 offentlige ting (med kursinstruktør) > Uke 3 - selvstudier