Term Archives

Uke 3 - selvstudier

Ting 8: Skatteetaten
Ting 9: e-modenhet og digitale ferdigheter
Ting 10: Veiledning og voksenpedagogikk

Tilbake til:23 offentlige ting (med kursinstruktør)