Term Archives

Uke 4 - andre samling

Gjennomgang av tingene så langt. Oppsummering av studiene. Hvordan har det gått? Introduksjon til de neste tingene.

Ting 11: Kartdata
Ting 12: Lokalhistorie på nett
Ting 13: Helsetjenester på nett

Tilbake til:23 offentlige ting (med kursinstruktør)