Term Archives

Uke 7 - selvstudier

Ting 20: Storting og regjering på nett
Ting 21: Bibliotekenes digitale tjenester
Ting 22: Hacking av offentlige data/ hvordan sette sammen offentlige data til nye tjenester?
Ting 23: Oppsummering og refleksjon

Tilbake til:23 offentlige ting (med kursinstruktør)